dcsimg
Refundacja

Szanowni Państwo,

zgodnie z obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 1 marca 2013 w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, chcieliśmy przekazać Państwu informację, że testy paskowe Contour TS, Contour Link oraz testy paskowe Ascensia Entrust dostępne są dla osób z cukrzycą na dwóch poziomach odpłatności:

1. Wyrób medyczny z odpłatnością ryczałtową dla pacjentów z cukrzycą typu 1, pozostałe typy cukrzycy wymagające co najmniej 3 wstrzyknięć insuliny na dobę oraz terapia za pomocą pompy insulinowej.

Cena za 1 opakowanie zawierające 50 szt lub 100 szt pasków testowych:

Contour PLUS - 3,77 PLN (50 szt)
Contour Link - 6,40 PLN (100 szt) ponownie refundowane
Contour TS - 4,08 PLN (50 szt)
Ascenia Entrust - 3,45 PLN (50 szt)

2. Wyrób wydawany za odpłatnością 30% limitu finansowego we wskazaniu klinicznym: cukrzyca.

Cena za 1 opakowanie zawierające 50 szt lub 100 szt pasków testowych:

Contour PLUS - 12,27 PLN (50 szt)
Contour Link - 24,01 PLN (100 szt) ponownie refundowane
Contour TS - 13,47 PLN (50 szt)
Ascenia Entrust - 12,84 PLN (50 szt)

Jednoczesnie z radością informujemy, że w wykazie tym ponownie znalazły się paski testowe Contour Link, które są przeznaczone dla pacjentów stosujących pompy insulinowe Paradigm.

Firma Bayer dokonuje starań aby przywrócić refundację na ten typ pasków. 
W przypadku zmiany sytuacji będziemy Państwa informować na bieżąco.

Z wyrazami szacunku

Dr Paweł Łupiński
Country Manager Poland

Zobacz również:
Diety
Życie z cukrzycą
Prawdziwe historie z życia wzięte
      © copyright 2012 by Ascensia Diabetes Care Poland sp. Z o.o.    •     Warunki ogólne    •     Polityka prywatności    •     Podpis wydawcy    •     Ostatnia aktualizacja: 4.01.2016