dcsimg
Kontakt

Dane kontaktowe

Bayer Sp. z o.o.
Dział Diabetes Care

Al.Jerozolimskie 158
02-326 WarszawaTel. (+48 22) 57 23 852
Fax: (+48 22) 57 23 817


 


Bezpłatna infolinia dla pacjentów
czynna w godz. 14:00 - 18:00
Tel. 880 999 090

infolinia@bayerdiabetes.pl

Sąd Rej. dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy
KRS 0000035338   
NIP 526-00-19-068
Kapitał zakładowy 151.339.000 zł
 

Zgłoszenia działań niepożądanych

W sytuacji wystąpienia działania niepożądanego produktu leczniczego lub wady jakościowej produktu prosimy o kontakt z lekarzem lub farmaceutą lub z Departamentem Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub z Działem Medycznym firmy Bayer pod nr tel. (22) 572 3 846, 602 294 377, 668 227 990 w godzinach 9-17 od poniedziałku do piątku.
W pozostałe dni tygodnia, święta, dni wolne od pracy i w godzinach przed 9.00 oraz po 17.00 prosimy o kontakt pod numerami (22) 572 35 00, 602 294 377, 668 227 990 .

 

Działanie niepożądane można również zgłosić na kilka sposobów 

 • drogą mailową: dsiciomspoland@bayer.com  
  (adres tylko w celu zgłaszania 
  działań niepożądanych
  )

 • za pomocą formularza elektronicznego: kliknij tutaj

 • bądź listownie 
  (kliknij tutaj by pobrać formularz)

 • na adres:
  Dział Medyczny
  Bayer Sp. z o.o.
  Al. Jerozolimskie 158
  02-326 Warszawa 

 

      © copyright 2012 by Ascensia Diabetes Care Poland sp. Z o.o.    •     Warunki ogólne    •     Polityka prywatności    •     Podpis wydawcy    •     Ostatnia aktualizacja: 4.01.2016