dcsimg
Podpis wydawcy

Wydawca:
Ascensia Diabetes Care Poland sp. Z o.o.
Aleje Jerozolimskie 98,
00-807 Warszawa,
Polska

Sąd Rej. dla m.st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy
KRS 0000035338
NIP 526-00-19-068
Kapitał zakładowy 151.339.000 zł

   
Opracowanie, obsługa
i aktualizacja serwisu:

totumaru
ul. Mozarta 3/108
02-736 Warszawa
T: + 48 601 398 551
Mstudio@totumaru.pl

Wwww.totumaru.pl


      © copyright 2012 by Ascensia Diabetes Care Poland sp. Z o.o.    •     Warunki ogólne    •     Polityka prywatności    •     Podpis wydawcy    •     Ostatnia aktualizacja: 4.01.2016