dcsimg
1. Introduce yourself - Przedstaw się
Hello! What is your name?
- Dzień dobry! Jak się nazywasz?
- Hi! My name is Paweł. - Cześć! Mam na imię Paweł.
How old are you? - Ile masz lat?
- I am fourteen. - Mam czternaście lat. 
Where are you from? - Skąd jesteś?
- I am  from Poland. - Jestem z Polski.  
- Nice to meet you. - Miło cię poznać.
- Do you like ice-cream?
Would you like ice-cream?
- Lubisz lody?
  Chcesz lody?
- No, thank you. I am diabetic. - Nie, dziękuję. Jestem diabetykiem.
- What about going to the cinema? - Co powiesz na pójście do kina.
- Ok. Let’s go! - Dobrze, chodźmy!

Przydatne zwroty

Hello! - Dzień dobry!
Hi! - Cześć!
What is your name? - Jak się nazywasz?
My name is… - Mam na imię… 
How old are you? - Ile masz lat?
I am……years old. - Mam….lat.
Where are you from? - Skąd jesteś?
I am from... - Jestem z...
What are you doing here? - Co tu robisz?
I am studying here. - Uczę się tu.
I am on holiday. - Jestem na wakacjach.
I live here. - Mieszkam tu. 
Where are you staying? - Gdzie mieszkasz? 
I am staying at the hotel. - Mieszkam w hotelu.
I am staying at the guest house. - Mieszkam w pensjonacie. 
I am staying at... Street. - Mieszkam przy ulicy...
Do you like music/films/ice-cream? - Lubisz muzykę/filmy/lody? 
I like… - Lubię….. 
I do not like... - Nie lubię..
I am diabetic. - Mam cukrzycę. 
Nice to meet you! - Miło cię poznać!
      © copyright 2012 by Ascensia Diabetes Care Poland sp. Z o.o.    •     Warunki ogólne    •     Polityka prywatności    •     Podpis wydawcy    •     Ostatnia aktualizacja: 4.01.2016